Powierzchnia 550 m2 Nawierzchnia wykonana z płytki ażurowe (tzw. zielony parking) – utwardzania plac parkingowych. Dzięki otworom wypełnionym żwirem woda opadowa ma możliwość przesączania sie do gleby pozwalając jej oddychać. Dzięki konstrukcji płytek ażurowych nawierzchnia pozwala wytrzymać znaczne obciążenia.