Firma RJ Bruk Bud Radosław Jackowiak wykonała nawierzchnie z kostki brukowej o powierzchni 2.750 m2 na budowie Pawilonu Handlowego ALDI w Poznaniu na Osiedlu Stare Żegrze. Koszt inwestycji: 268.000,00 PLN netto.

Stwierdzamy wykonanie wszystkich robót terminowo, w bardzo wysokim standardzie jakościowym oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Grażyna Kuboń 2009