Firma RJ-BRUK-BUD Radosław Jackowiak wykonala nawierzchnię z kostki brukowej oraz płyty ażurowej o łącznej powierzchni 900 m2 na budowie budynku administracyjno-magazynowym w Poznaniu przy ulicy.Startowej 1 o wartości 150000,00 pln netto!

Stwierdzamy wykonanie wszystkich robót terminowo na bardzo wysokim poziomie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

Katarzyna Krause 2009